Twente Woont

FAQ

Antwoord op jouw vragen

In deze rubriek geven wij antwoord op jouw vragen. Het kopen van een nieuwbouwwoning roept vaak meer vragen op dan de aankoop van een bestaande woning. Dit komt doordat een aantal zaken anders zijn. Zo is bijvoorbeeld bij nieuwbouw de prijs niet onderhandelbaar en koop jij de woning vrij op naam.

Mocht jouw vraag er niet tussen staan, dan kun je uiteraard contact opnemen met ons.

Wat betekent ‘Vrij Op Naam’?

Bij nieuwbouwwoningen betekent het dat de verkoper de meeste kosten voor de overdacht van de woning op zijn rekening neemt. In deze prijs zijn de meeste kosten inberekend zoals: de kosten in relatie tot de grond, de bouw, de ontwikkeling en de overdacht van de woning.

Wat is de bedenktijd bij het kopen van een nieuwbouwwoning?

Na het tekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst heb je een week bedenktijd. Besluit jij in deze week de koop niet door te laten gaan dan kun je kosteloos van het contract af. Na deze week kan dit alleen via de ontbindende voorwaarden.

Wat houdt de koop-/ aannemingsovereenkomst in?

De koopovereenkomst is voor de grond en de aannemingsovereenkomst is voor de bouw. In deze overeenkomst staat onder andere de wettelijke bedenktijd, de betaaltermijnen, de koop- en aanneemsom en de ontbindende voorwaarden voor jou als koper.

Wat zijn opschortende voorwaarden?

Dit zijn voorbehouden van de verkoper om van de verkoop af te zien. Het verkrijgen van omgevingsvergunning door de aannemer of dat 70% van de woningen verkocht moet zijn. Wanneer de opschortende voorwaarden komen te vervallen kan worden gepasseerd bij de notaris.

Wat houdt de meer-/ en minderwerklijst in?

De aannemer biedt een keuze lijst aan waaruit keuzes kunnen worden gemaakt in meer- en minderwerk met prijzen. Meerwerk zijn de extra werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, zoals het toevoegen van wandcontactdozen of het aanbrengen van een buitenkraan. Bij minderwerk gaat het om werkzaamheden die niet uitgevoerd moeten worden. Hierbij kies je bijvoorbeeld een casco badkamer. Bij minderwerk krijg je vaak geld terug.

Hoe komt de koop tot stand?

De koop komt tot stand door het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Door het ondertekenen van deze overeenkomst koop jij de grond waarop de woning wordt gebouwd en geef jij de aannemer toestemming om op deze grond te bouwen.

Hoe gaat de oplevering van de woning?

Tijdens de oplevering inspecteer jij samen met de bouwer de woning. Eventuele gebreken, ook wel opleverpunten, worden opgenomen in het opleveringsrapport. Dit opleveringsrapport heet ook wel ‘proces-verbaal van oplevering’. Na de oplevering onderteken jij dit rapport. Door ondertekening aanvaard je de woning met uitzondering van de genoteerde gebreken. De bouwer moet dan de gebreken binnen drie maanden herstellen. Bekijk de woning tijdens de oplevering kritisch, na de oplevering is de bouwer niet meer aansprakelijk voor eventuele gebreken. De bouwer is alleen nog aansprakelijk voor verborgen gebreken. Het is daarom handig om een deskundige mee te nemen naar de oplevering. Daarnaast kan het ook handig zijn om de meerwerklijst mee te nemen om te controleren of alles volgens afspraak is uitgevoerd.

Wat is een bouwdepot?

Een bouwdepot is onderdeel van de hypotheek. Het bouwdepot is een soort speciale bankrekening, waaruit bouwtermijnen kunnen worden betaald. Uit het bouwdepot worden de rekeningen betaald die jij van de aannemer krijgt. De bank betaalt de rekeningen uit het bouwdepot, wanneer jij rekeningen van de aannemer naar de bank stuurt. Een nieuwbouwdepot kan worden afgesloten bij de bank waar jij ook de hypotheek hebt lopen.

Wanneer moet ik de hypotheek rond hebben?

Zodra de handtekening onder de koop-/ aannemingsovereenkomst is gezet kan de hypotheek worden geregeld. Wanneer de hypotheekakte is getekend bij de notaris, heb jij officieel hypotheek op de nieuwbouwwoning. Daarnaast wordt nu ook de grond betaald en geld opzijgezet voor het bouwdepot. De hypotheekakte kan pas worden ondertekend als de bouw van start gaat. Jij maakt dus voor die tijd geen kosten.

Heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.