Twente Woont
Deel deze pagina:

Meer ruimte voor woningbouw in Twente door verlaging maximum snelheid

De provincie Overijssel verwacht dat dankzij de verlaging van de maximum snelheid meer ruimte komt voor woningbouw in Twente en heel Overijssel
Om de stikstof uitstoot terug te dringen is er, per medio maart, besloten om overdag de maximale snelheid te verlagen naar 100 kilometer per uur. Deze maatregel moet ervoor zorgen om meer ruimte te bieden voor projecten als woningbouw en om de natuur te beschermen. ‘Hiermee wordt verwacht dat een groot deel van de woningbouwprojecten in Overijssel door kunnen gaan´, aldus de provincie.

Vergunning kunnen weer aangevraagd worden
Gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher (SGP) is blij met de stappen die nu zijn gezet. Het was sinds eind 2019 al op basis van nieuwe beleidsregels al mogelijk en een vergunning aan te vragen voor projecten die aantoonbaar geen negatieve stikstof effecten hebben op natuurgebieden. Echter leek het voor grotere projecten zoals woningbouw nog lastig te zijn. Nu zijn die mogelijkheden er wel weer.

Het beperken van de snelheidslimiet naar 100 kilometer per uur op de snelwegen zorgt er nu voor dat stikstofdepositie ruimte wordt gecreëerd.  ‘Die ruimte wordt dan ingezet voor de woningbouw, waardoor het grootste deel van de projecten in Overijssel door kunnen gaan´. Aldus Ten Bolscher. Mochten er knelpunten blijven bestaan in de woningbouw, Dan gaan we daarover in gesprek met de betreffende gemeenten.